Etický kodex - JZ LOGISTICS s.r.o.

JZ LOGISTICS s.r.o. klade velký důraz na dodržování tzv. Etického kodexu, který je pro nás závazný:

- dodržování platné legislativy

- dodržování splatnosti faktur našim dodavatelům

- dodržování výplatního termínů našim zaměstnancům

- šetrné chování k životnímu prostředí

- přátelské chování mezi zaměstnanci

- příjemné pracovní prostředí